1396/01/29 10:23
برگزاري
جلسه ديدار با خبرنگاران
روز دوشنبه مورخ 28/1/1396 حسن بيگي معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي و رئيس ستاد انتخابات استان در ستاد انتخابات در خصوص مسائل انتخابات با خبرنگاران ديدار نمود .

در اين جلسه حسن بيگي اظهار نمود : قانونمندي ، امنيت ، اخلاقمداري ، بيطرفي ، امانتمداري و صيانت از آراي مردم و تلاش براي حضور حداكثري آحاد جامعه از اهداف اصلي ستاد انتخابات است .ايشان همچنين در خصوص آمار داوطلبين ثبت نام شوراهاي شهر و روستا اظهار نمود : در حوزه شهري يك هزار و 296 نفر ثبت نام كردند كه از اين تعداد 51 نفر معادل 4 درصد انصراف دادند و هزار و 203 نفر معادل 92و98 دهم درصد تاييد و 42 داوطلب معادل سه و 24 صدم درصد رد صلاحيت شدند .

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved