1397/10/19 13:36
با حضور معاون استاندار مركزي صورت گرفت :
جلسه كميسيون برنامه ريزي،هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مركزي برگزار شد
جلسه كميسيون برنامه ريزي،هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مركزي با حضور فرخي معاون اقتصادي استاندار و سرپرست معاونت سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري ، مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.

جلسه كميسيون برنامه ريزي،هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مركزي با حضور فرخي معاون اقتصادي استاندار و سرپرست معاونت سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري ، مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved