1398/08/22 13:39
حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي در سمينار معاونين سياسي استانداران كشور
حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي در سمينار معاونين سياسي استانداران كشور

حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي در سمينار معاونين سياسي استانداران كشور

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved